جوراب

هیچ محصولی یافت نشد.

پیدایش جوراب از زمان های خیلی قدیم رخ داد و مردان در سرکار خود از جوراب های بلند و بانوان در خانه از جوراب های کوتاه استفاده میکنند.
امروزه هر فردی در جامعه جوراب میپوشد و یکی از پوشاک اصلی برای جامعه شده است.
جنس جوراب ها غالبا نخی، ابریشمی و پنبه‌ای است.
جوراب ها انواع متفاوتی دارند و مدل های گوناگون با رنگ بندی متفاوت برای هر سلیقه ای.
مدل های مختلف حوراب عبارت اند از : ساق دار، بدون ساق، کالج، کتونی، مچی و … میباشد.
در فروشگاه آشیل همه مدل با رنگبندی متفاوت جوراب ها موجود است.
برای هر دو گروه مردانه و زنانه نیز موجوداست.

اطلاعات بیشتر ...